Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdések és válaszok az Otthon Melege 2.0 programmal kapcsolatban

az oldal folyamatosan bővül…

keresés a kérdések között a CTRL+F billentyűkkel (Mac: CMD+F)

Mikorra várható a program megjelenése?

A hitelkérelmek benyújtása várhatóan 2017. április 24-től lehetséges az MFB pontokon.

Mikorra várható tájékoztató kiadása a feltételekről?

Várhatóan 2017. február 24-ig megjelenik a végső termékleírás.

Milyen célokra kérhető forrás?

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás biztosítása lakóépületek energiahatékonyságának növelése valamint lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás kiépítésének érdekében. A támogatható tevékenységeket a termékleírás tartalmazza.

Mire használható a hitel?

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek esetén

 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek (ajtó és ablak) cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése;
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
  • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése);
  • hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása);
  • szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;
  • automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;
 5. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése;
 6. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása ():
  • fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
  • világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

 

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén

 

 1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre;
 2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

Milyen fedezetet kér a Bank, illetve milyen arányban lehet ezt figyelembe venni?

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén 2 millió forint kölcsönösszegig biztosíték adása nem szükséges. 2 millió forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a tőkekitettség legalább 70%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén a tőkekitettség legalább 20%-a az elvárt fedezettség mértéke.

Természetes személyek esetén a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege a 2 millió forintot eléri, vagy azt meghaladja. A biztosítéki formák közül elfogadható az ingatlanon alapított jelzálogjog, a fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék, illetve társasházak és lakásszövetkezetek esetében a követelésen alapított zálogjog is.

Havonta kell törleszteni a hitelt?

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

Mit jelent az utófinanszírozás?

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően történik.

 

Az eljárási rend (ER) a folyósítás feltételeinél az utófinanszírozásra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:

 

A Végső Kedvezményezett (VK) köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadó. Utófinanszírozás esetén az Ügyfél Lehívási Értesítéshez a Végső Kedvezményezett köteles csatolni az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló, a Számviteli törvény előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot.

 

A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Végső Kedvezményezett fizetési számlájára történik.

 

Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az előzőekből is tűnik, meghatározott szabályok mellett. A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlájára történik. Ebben az esetben a végső felhasználónak nem kell előre kifizetnie a számlákat.

Igényelhető-e a hitel abban az esetben, ha van már jelzálog a házon?

Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

A per, teher és igénymentes Ingatlan, mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani. Megelőző ranghelyi jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom esetén a Végső Kedvezményezettnek a megelőző ranghelyi jelzálogjog jogosultjától hozzájárulást kell hoznia arról, hogy az MFB Zrt. a fedezetül szolgáló már terhelt Ingatlanon a következő ranghelyen jelzálogjogot alapíthasson.

Az MFB Zrt. második, vagy azt követő ranghelyen jelzáloggal terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként abban az esetben, ha az első ranghelyet követő ranghelyeken kizárólag az MFB Zrt. a jelzálogjog jogosultja és az ingatlan fedezeti értéke az Eljárási Rendben foglalt fedezeti elvárásoknak megfelel.

Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

1)      A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.

2)      Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.

3)      Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték – megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

 

Természetes személy hitelfelvevő esetén 2 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben a 70%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.

Korhatárhoz kötött-e a hitel?

Korhatárhoz is kötött a hitel. A termékleírás a következőt tartalmazza:

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Előtörlesztés lehetősége adott?

A Kölcsön futamideje alatt lehetőség van a Kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére. Részleges előtörlesztés esetén a Végső Kedvezményezett:

– alapesetben a Kölcsön futamidejének rövidítését kéri változatlan törlesztő részlet mellett,

– vagy a Kölcsön futamidejének változatlanul hagyása mellett a havi törlesztő részletek csökkenését kérheti.

 

Ezen utóbbi lehetőség választásáról a Végső Kedvezményezett írásban nyilatkozik.

A Végső Kedvezményezett előtörlesztésre vonatkozó szándékát legkésőbb az előtörlesztést megelőző 5. munkanap délelőtt 10:00-ig kell bejelentenie.

Milyen jövedelmi helyzet vizsgálat szükséges?

az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM).

 

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetében amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme alacsonyabb mint 400.000 Forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg az 50%-ot. Amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetén a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme eléri vagy meghaladja a 400.000 forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg a 60%-ot.

 

Mi a nem elszámolható költségek köre?

 1. a) energia-megtakarítást nem eredményező felújítási munkálatok költségei;
 2. b) saját kivitelezésű munkálatok költségei;
 3. c) szállítási díj, kiszállási díj;
 4. d) területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
 5. e) raklap bérleti díj, raktározási költségek;
 6. f) ideiglenes mellékhelyiségekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
 7. g) törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;
 8. h) organizációs költségek (fakivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
 9. i) átépítés, átalakítás bővítés költségei;
 10. j) pénzügyi szolgáltatások költségei;
 11. k) az állványozás anyagköltsége;
 12. l) rovarháló;
 13. m) beltéri nyílászárók (két fűtött helyiség közötti nyílászárók) beépítése, cseréje, felújítása;
 14. n) belső terek (két fűtött helyiség) közötti falak hőszigetelése;
 15. o) belső határoló szerkezetek festése, mázolása;
 16. p) új antenna elhelyezése;
 17. q) új kémény elhelyezése (kivéve új kéményes hőtermelő berendezések beépítésénél);
 18. r) reklámtábla elhelyezése;
 19. s) magastető esetén tetőcsere, tetőfedő anyagok költsége;
 20. t) beépítetlen padlástér esetén a tető síkjában történő szigetelés;
 21. u) beépített tetőtér esetén a tartószerkezetet érintő munkák, belső, külső új burkoló anyagok költségei;
 22. v) szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 23. w) hőszigetelő festés;
 24. x) ivóvízvezeték(ek) cseréje;
 25. y) tüzelőanyag tárolására szolgáló tároló és/vagy egyéb különálló épület építése vagy felújítása;
 26. z) tüzelőanyag szállításához kapcsolódó költségek;
 27. aa) tetőszerkezeti teherhordó elemek megerősítése;
 28. bb) szigeteletlen lábazat festése, felújítása;
 29. cc) működési és általános költségek (rezsi);
 30. dd) utazási- és szállásköltségek;
 31. ee) szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége;
 32. ff) jogszabály-frissítési díj;
 33. gg) fordítási költségek;
 34. hh) levonható ÁFA;
 35. ii) könyvvizsgálat költsége;
 36. jj) jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése;
 37. kk) mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;
 38. ll) split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása.

 

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. Az épületbővítéssel, -átalakítással vagy -átépítéssel létrejött épületrész energiakorszerűsítése csak abban az esetben támogatható, ha a korszerűsítéssel érintett ingatlan ezen épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek (pl. a használatbavételi engedélyre vonatkozó feltételek).

Meddig kell csatolni a projekt záró energetikai szakértői véleményét?

projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül csatolni szükséges az energetikai szakértő által aláírt nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a hatályos Kölcsönszerződésben megjelölt fejlesztés valósult meg, és a Kölcsönszerződésben rögzített indikátorok teljesíthetőek, továbbá a megvalósított beruházás állapotát rögzítő, tanúsító program használatával készített hitelesített tanúsítványt a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerinti számítással, mely a CO2 kibocsátási értékeket tartalmazza.

Összevonható a program más támogatásokkal?

a Hitelprogramok keretében nyújtott Kölcsön más támogatási program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás Önerejeként felhasználható, amennyiben ezt a másik program lehetővé teszi, és a Projekt a jelen Hitelprogramok feltételeinek is megfelel. A Hitelprogramok Önerejének legalább 10%-os arányára vonatkozó szabályt azonban ebben az esetben is be kell tartani. Ilyenkor a másik támogatási program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás a Hitelprogramok keretében nyújtott Kölcsön Önerejeként nem számolható el.

Mekkora a kivitelezési munkálatok elszámolható munkadíja?

A kivitelezési munkálatok elszámolható munkadíja a az elszámolható anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.

Milyen fajlagos költségek vehetőek figyelembe?

A nyílászáró cseréjére vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 60.000,- Ft/m2 fajlagos költséget, illetve a határoló szerkezetekre vonatkozó hőszigetelési elszámolható költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000,- Ft/m2 fajlagos költséget.

Napelemes rendszer esetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.

Napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/m2 értéket.

Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

 

Hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a

 1. földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW,
 2. víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW,

iii. levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

MI számít megkezdett projektnek?

a támogatott Projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó Projekt esetében az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;

b) tárgyi eszköz beszerzése esetén:

 

ba) Végső Kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,

bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja,

bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon;

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől;

d) beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó Projekt vonatkozásában:

 építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba történt első bejegyzés napja;

 egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont:

§ nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítás és a bizonylat kiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi időpont vagy

§ a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e Projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont.

 

Amennyiben valamely támogatott tevékenység vonatkozásában a Hiteligénylő keretszerződéssel, keretmegállapodással rendelkezik, a Projekt Megkezdése időpontjának az adott Projekt vonatkozásában készült külön kiegészítő szerződés hatályba lépésének, vagy ilyen szerződés hiányában az egyedi megrendelést igazoló okmány kiállításának, létrejöttének dátuma minősül.

Amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés érvényességének kezdő időpontjától (a szerződés létrejöttének időpontjától) eltér, vagy a szerződés felfüggesztő feltételt tartalmaz, a Projekt megkezdésének a hatályba lépés vagy a feltétel bekövetkeztének napja minősül.

Mennyi a törlesztő részlet, ha x összeget szeretne igényelni?

Mivel a hitelnek 0%-os kamata van, így a törlesztőrészlet számítása: felvett hitelösszeg/futamidő hónapokban.

 

Az Eljárási Rend (ER) az alábbi rendelkezést is tartalmazza:

 

Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.

 

A hitelkérelemhez kereseti kimutatást csatolni kell?

Igen, lásd az előző pont JTM-re vonatkozó részét (minden jövedelmet igazolni kell)

Kik vehetik igénybe a hitelt?

a)      Természetes személy esetén a kölcsönfelvevő nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező magyar állampolgár, vagy legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára, aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

 

+ feltétel:

 

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Vannak-e területi megkötések a hitellel kapcsolatban?

Két Hitelprogram indul, a kisebb keretösszeggel rendelkező VEKOP hitelprogram esetében van lehetőség budapesti és közép-magyarországi projektek finanszírozására.

 

A nagyobb keretösszegű, vidéki régiók fejlesztésére fordítható GINOP hitelprogram esetében azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a támogatás felhasználására) Magyarország területén, a közép-magyarországi régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kizáró ok lehet-e meglévő hitel?

Meglévő hiteltartozás abban az esetben jelenthet kizáró okot, ha a természetes személynek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása szerinti hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött.

 

A fentieken túl a JTM számítás miatt is lehet kizáró ok.

Vannak-e feltételei a futamidő kialakításának, vagy a hitelfelvevő szabadon döntheti el, hogy hány évre igényeli a hitelt?

Szabadon dönthet a hitelfelvevő, azzal a megkötéssel, hogy az így kialakult havi törlesztőrészlet mértékénél figyelembe kell venni a 32/2014.(IX.10) MNB rendelet előírásait. (Eszerint a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) nem lehet magasabb 50 százaléknál. A mutató kiszámítása úgy történik, hogy a havi törlesztő részletet el kell osztani a hitelfelvevő és adóstársak havi összesített nettó jövedelmével. Pl. ha az összesített havi nettó jövedelem 200 ezer forint, akkor a hitel törlesztő részlete nem haladhatja meg a havi 100 ezer forintot. )

 

Termékleírás szerint: Éven túli lejáratú Kölcsön, vagyis a futamidő legalább egy év kell, hogy legyen.

 

A termékleírás alapján a kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Amennyiben a hiteligénylő nyugdíjas, vannak-e rájuk nézve speciális szabályok ( nyugdíj elvárt összege, fedezet stb.)

Nincsen elvárás a nyugdíj összegét illetően, de az előző válaszhoz hasonlóan figyelembe kell venni a 32/2014.(IX.10) MNB rendelet előírásait.

 

A termékleírás szerint szükséges felhívni a figyelmet az életkori sajátosságokra.

 

Amennyiben a hitelfelvevő a futamidő lejártakor betölti vagy már betöltötte a 75. életévét, Adóstárs bevonása kötelező. Az ilyen Adóstárs a futamidő lejáratakor a 75. életévét nem töltheti be.

Most épülő családi ház esetében jogosult-e a tulajdonos a hitel felvételére?

A termékleírásban foglaltak alapján természetes személy esetében azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, társasház és lakásszövetkezet esetében szintén azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel

 

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. Az épületbővítéssel, -átalakítással vagy -átépítéssel létrejött épületrész energiakorszerűsítése csak abban az esetben támogatható, ha a korszerűsítéssel érintett ingatlan ezen épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek (pl. a használatbavételi engedélyre vonatkozó feltételek).

 

Olyan épületek energetikai felújításához nyújtható támogatás, amelyek a hitelkérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak.

 

Vagyis, az előzőek alapján építésre a hitel nem vehető igénybe, a hitelcél meglévő épület energiahatékonysági felújítása lehet.

Haszonélvező is igényelheti a hitelt?

Nem. Termékleírás Kölcsönfelvevők köre alapján.

 

Nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező
i. olyan magyar állampolgár, vagy
ii. legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára,
aki a korszerűsítésre kerülő, lakóhelyként szolgáló ingatlan[1] (rész)tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett ingatlan a Kölcsönfelvevő állandó lakóhelye vagy ideiglenes tartózkodási helye.

Mi a különbség a GINOP és a VEKOP között?

A Termékleírások kölcsön felhasználása, a projektek megvalósítási helye részben foglaltaknak megfelelően.

 

GINOP: Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

 

VEKOP: Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Milyen szakember választható az energia tanúsítvány kiállításához? Létezik erről lista?

Az ER 4. A Projektek keretében finanszírozható tevékenységekre és az elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint.

 

Az energetikai tanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie és a szakértői nyilatkozatot a számításokat készítőnek szükséges hitelesítenie.

Ügyfél megveheti e saját maga a gyártótól, forgalmazótól pl. az ablakot, napkollektort stb. és egy másik vállalkozóval köt kivitelezői szerződést? Vagy csak egy számlát fogadnak el, azaz ugyanattól kell venni a terméket is, mint aki a kivitelező?

Az Eljárási rend 4. pontja alapján az energiahatékonyság javítására és a megújulóenergia-felhasználás javítására vonatkozó tevékenységek vonatkozásában kizárólag a kivitelező által kibocsátott számla számolható el. (Többek között a projektelőkészítés, valamint a nyilvánosság költsége nem tartozik ebbe a körbe, de pl. az anyag- és az eszközbeszerzés költsége igen.) A kivitelező által kibocsátott számla kötelező melléklete a költségvetéssel megegyező részletezettségű, a kivitelező és a Végső Kedvezményezett által aláírt teljesítésigazolás.
Több munkanem egy projektben történő megvalósítása esetén (pl. ablakcsere és külső hőszigetelés) munkanemenként lehet különböző a kivitelező. (= az ablakcserénél más a kivitelező, mint a külső hőszigetelésnél).