Megújuló energia

A megújuló energia kifejezést sokan a mai napig is furcsa, elvont fogalomként, vagy egyszerűen csak valami bolondos, úri passzióként kezelik. Mi sem áll messzebb az igazságtól. Az elmúlt évek döbbenetes technológiai fejlődéseinek eredményeként, már nem csak közép-hosszútávú befektetésként érdemes velük tervezni, hanem egy aktuális, költséghatékony, azonnali havi kiadást csökkentő eszközként kell ezeket az eljárásokat kezelni.

Ráadásul a misztikus megnevezés mögött. valójában egy rém egyszerű dolog áll: míg a hagyományos energetikai eszközeink, valamilyen sokmillió éves foszilis (tehát szerves, azaz valamikor még élő) megkövesedett (szén), folyós (olaj), vagy éppen gázhalmazállapotú anyagok (földgáz) elégetésével állítanak elő hőenergiát (kazánok), majd ebből gépi úton elektromosenergiát (villanygenerátorok), addig a megújuló energetikai eszközök, éppen a nap közvetlen melegét hasznosítják, mint hőenergiát, vízmelegítésre (napkollektorok), vagy alakítják át azt közvetlenül elektromos árammá (napelemek). Hasonló módon használják fel a talajban rejlő hőtani lehetőségeket, hőmérséklet különbségeket, mint például a mélyben található termálvizek hőenergiáját fűtési célzatból, vagy éppen az energiaáram különbségeket, mindezeket nevezzük geotermikus energiaforrásoknak (hőszivattyúk).

A lényeg, hogy a pont a megújuló energiaforrások azok a források, amelyek természetes uton és nem utolsó sorban kvázi ingyen biztosítják a felhasználójuk számára az energiát – azonban az ingyenesség, nyilván már a működésükre és nem a telepítésükre vonatkozik. Az, azonban ma már nem kérdés, hogy beruházásuk azonnali és óriási, forintálisan is kalkulálható előnnyel jár. 

Kiemelten fontos az is, hogy mindezen technológiák nem csak roppant költséghatékonyak, de egyúttal a fenntartható fejlődés, a környezettudatosság alapvető elősegítői is egyben.

Regisztráció